Katajanokan suojainen pohjoisranta on ollut merkittävä osa Helsingin historiallista keskustaa J. A. Ehrenströmin asemakaavasta lähtien. Sen luonne on kuitenkin muuttunut merkittävästi Katajanokan muutosten myötä. Sataman makasiini- ja telakkatoiminnot ovat korvautuneet virkistyspuistolla ja huvivenesatamalla, ja pohjoisrannasta on tullut tärkeä kävelyreitti Katajanokan kärjen asuntoalueen ja keskustan välillä.

NYKYTILANNE – epäjohdonmukainen ja vaatimaton rantareitti

Kävelyreitin alku vanhojen rantamakasiinien viertä on lupaava, mutta venesataman jälkeen sen luonne on sekava ja vaatimaton. Reitti haarautuu turhauttavasti kasinotontin ympäri ja jatkuu kielletyn oloisten reviirien ja pysäköintikenttien läpi.

Laivastopuisto pohjoiseen työntyvän niemen osalla hahmottuu itsenäisenä puistona, mutta se on pieni, vaatimaton ja umpeen kasvanut. Sitä voi kuitenkin laajentaa luontevasti merelle päin uudella täyttöalueella monipuoliseksi virkistyspuistoksi.

> www.juhailonen.fihttp://www.juhailonen.fi
> palaute ja kysymyksetmailto:juha.ilonen@welho.com?subject=Nelj%C3%A4s%20Helsinki%20/%20palaute

SUUNNITELMA – houkutteleva ja monipuolinen rantapromenadi

Kävelyreitin merkittävin tulppa ja mahdollisuus on Upseerikasinon tontti. Reitin johtamista tontin läpi harkittiin jo 1990-luvun lopussa, mutta tuolloin käsiteltiin lähinnä kävelyreitin ja kasinotontin välistä suhdetta ilman laajempaa uudistussuunnitelmaa. Harkinnassa päädyttiin julkisen reitin johtamiseen kasinorakennuksen pohjoispuolelta.

Kasinon etupihan käyttäminen osana laajempaa uudistettua puistokokonaisuutta avaa mahdollisuuden promenadille, joka tukee kasinorakennuksen asemaa ja historiallista merkitystä kaupunkikuvassa ja palvelee myös kasinon ravintolatoimintaa. Täydentävä matala uudisrakentaminen, tori ja satama-allas tekevät promenadista monipuolisen ja rikkan.

Uudisrakentaminen täsmentää myös Laivastokadun katutilaa. Merivartioston rakennukset soveltuvat asuin- ja julkiseen käyttöön, ja merivalvonnan toiminnat voi siirtää jäänmurtajalaiturin itäpuolelle.

Suunnitelma yhdistää Ehrenströmin asemakaavan linjakkaan suurpiirteisyyden ja punatiilisten makasiinirakennusten perinnön – täydennettynä virkistyspuistolla kasvaneen asuntoalueen tarpeisiin.

A  UPSEERIKASINON TONTTI

Rannan kävelyreitti kulkee johdonmukaisesti upseerikasinon rakennusten välistä. Upseerikasinon asema kaupunkikuvassa vahvistuu, ravintola muuttuu kutsuvammaksi. Uudisrakennus (n. 520 ke-m2) rajaa promenadin alun.

B  SATAMA-ALLAS JA TORI

Uusi tori ja satama-allas korostavat edelleen upseerikasinon historiallista asemaa kaupunkikuvassa. Venesataman pysäköinti siirretään levennettävän Laivastokadun varteen. Hidaskadulla poikittaispysäköinti.

C  LAIVASTOPUISTON NIEMI

Laajennettu ja monipuolinen puisto uudelle täyttömaalle. Uusi julkinen rakennus suuntaa promenadia. Rakennus on jaettavissa usealle itsenäiselle toiminnalle (n. 3800 ke-m2). Laivastokadun varren rakennusosa (esim. kauppahalli) rajaa uuden aukion.

D  MERIVARTIOSTON RAKENNUKSET

Meriliikennevalvonnan tukikohtarakennus (1110 ke-m2) ja ranta muutetaan julkiseen käyttöön, Laivastokadun varrelle sijoitetaan katuelämää rikastuttavia tiloja. Merivartioston esikuntarakennus muutetaan asuintaloksi (n. 900 hu-m2).

E  SIIRRETTY MERIVARTIOSTO JA VENEPOLIISI

Meriliikennevalvonnan toiminnat laitureineen siirretään jäänmurtajalaiturin itäpuolelle.

Upseerikasinon tontti haarauttaa kävelyreitin. Kasinon etupiha on pysäköintipaikka.

Kasinon kierron jälkeen reitti jatkuu pysäköintipaikan vierestä. Niemen puisto on pieni, umpeen kasvanut ja vaatimaton.

Kävelyreitti kulkee merivalvonnan huoltopihan ohi. Toisella puolella on merivalvonnan suljettu laiturialue.

 1.   1. Venesataman huoltorakennus / kahvila

 2.   2. Katajanokan Upseerikasino

 3.   3. Uusi julkinen rakennus

 4.   4. Upseeri- ja päällystöliittojen toimitalo

 5.   5. Laivastokatu levennetty hidaskaduksi, poikittaispysäköinti

 6.   6. Ajoluiska uudisrakennuksen kellariin

 7.   7. Promenadi

 8.   8. Satama-allas

 9.   9. Tori / veneiden talvisäilytys

 10. 10. Kioskikahvila

 1. 11. Hiekkaranta

 2. 12. Nykyinen rantaviiva

 3. 13. Laajennettu monikäyttöinen puisto. Esitetty viitteellisesti.

 4. 14. Miinanraivaajien muistomerkki

 5. 15. Leikkipuisto

 6. 16. Koirapuisto

 7. 17. Venesataman täydennys

 8. 18. Uusi kauppahalli. Aukio Wellamon talon edustalla.

 9. 19. Meriliikennevalvonnan tukikohta. Muutettu julkiseen käyttöön.

 10. 20. Merivartioston esikunta. Muutettu asuinrakennukseksi.

 1. 1

 1. 2

 1. 3

 1. 3

 1. 4

 1. 5

 1. 6

 1. 7

 1. 8

 1. 9

 1. 10

 1. 12

 1. 11

 1. 13

 1. 15

 1. 14

 1. 17

 1. 18

 1. 19

 1. 20

 1. 16

 1. 5

 1. 7

Vyökatu
 1. Laivastokatu

Satamakatu

nykytilanne

suunnitelma

suunnitelma

leikkaus torin kohdalta

leikkaus torin kohdalta

nykyinen merenpohja

 1. 19, 20

 1. 3

 1. 9

 1. 8

 1. 4

 1. 2

 1. 3

 1. 1

 1. 13

Alla: suunnitelman mukainen tilanne verrattuna Meripuiston rantaan Eiran edustalla.

Ursinin kallion puisto antaa mahdollisuuden kuvitella lähes saman kokoisen merenrantapuiston mittakaavaa.

Ilmakuva > Google Maps

EIRA

Pyhän Birgitan puisto

ULLANLINNA

Meripuisto

Ursinin kallio

KATAJANOKAN POHJOISPROMENADI

nykyinen rakennus

uusi rakennus

muutettava rakennus

 1. näkymät merelle

 2. matalien rakennusten yli

julkisivu pohjoiseen

Laivastokatu

uudisrakennus

promenadi

tori/puisto

P

pdf avautuu selaimessa

lataa pdf A3 (20 Mt)Kat_promenadi_files/KATAJANOKKA_P_PROMENADI_JUHA_ILONEN.pdf
lataa pdf A3 (20 Mt)Kat_promenadi_files/KATAJANOKKA_P_PROMENADI_JUHA_ILONEN_1.pdf
Kat_promenadi_taustaa.html
Kat_promenadi_havainne.html
Kat_promenadi_taustaa.html
Kat_promenadi_havainne.html