Helsingin keskustan ytimessä oleva paikka on aurinkoinen ja se rajautuu merkittävään julkiseen rakennukseen. Nykytilassaan tämä arvotila on uhrattu muutaman bussilinjan päätepysäkiksi ja taksiasemaksi. Paikalla on nyt turvaton, jalankulkijaa alistava tunnelma.

AUKIO LIIKENNEKAAOKSEN TILALLE

Uusi aukio saa tukevan "selkänojan" Svenska Teaternin rakennuksesta, jonka pääsisiäänkäynnille aukio antaa arvokkaan edustan. Teatterin tilat voivat liittyä aukioon nykyistä avoimemmin. Uusi aukio on otollinen myös merkittävälle julkiselle taideteokselle.

Keskeisesti sijaitseva kuljettajien taukotila/grillirakennus on syytä purkaa. Poistuvan ajorampin kohdalle voi rakentaa kahvilapaviljongin, jolla on valmis huoltoyhteys maanalaisista tiloista.

Bussilinjojen päätepysäkeille luontevampi sijainti on keskustan uusien bussiterminaalien yhteydessä. Paikalla nyt olevan taksiaseman voi siirtää Mannerheimintien varteen. Tähän voi myös istuttaa uuden puurivin, minkä bussien ajoväylät nyt estävät.

Päivitys 2013: Aukion uudelleenjärjestely toteutetaan 2016–2017. Suunnitelmat aukion muuttamisesta alkoivat jo ennen Olohuone Helsinki -sivuston julkistamista.

EROTTAJAN AUKIO

Svenska Teaternin edusta

Kaartinkaupunki

6