Tarkk'ampujapataljoonan upseerikasarmiin (nykyisin Maa- ja metsätalousministeriö) liittyvät korttelin viherkulmat on aidattu, mutta minkä suojaksi, tai keitä vastaan? Ne ovat miellyttävän mittaisia, oivallisia pienaukion paikkoja.

TASKUPUISTOT AIDAT POISTAMALLA

Ministeriön sisäpihaa suojaavat portit voi siirtää talojen välisiin kapeikkoihin, ja korttelin kulmia rajaavat aidat voi poistaa. Vähällä vaivalla näin syntyvät taskupuistot voi kalustaa ja varustaa oloterasseiksi. Kaupunkilaisten lisäksi ministeriön ja viereisen Taiteen keskustoimikunnan henkilökunnankin voisi kuvitella viihtyvän terasseilla taukokahvilla.

Taskupuistot olisivat merkittävä kädenojennus Kruununhaalle, jossa on vain vähän julkisia ulkotiloja ja viheralueita.

MARIAN KULMAT

Mariankatu / Liisankatu / Maneesikatu

Kruununhaka

24