Vanha ratakuilu poistui käytöstä satamaa palvelevana tavarajunareittinä v. 2008. Sen jättämä tila synnytti ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda katkeamaton kevyen liikenteen reitti keskustan ytimestä Länsisataman uusiin 22000 asukkaan kaupunginosiin ja aina Kaivopuistoon asti. Esteetön kuilu on nopea pyöräilyreitti ja vaihtelevia tiloja ja näkymiä tarjoava kävelyreitti. Sen varrelle voi rakentaa ja louhia lukuisia reittiä palvelevia uusia tiloja, joiden edustalle voi luoda pysähtymiseen houkuttelevia terasseja.

Kaupunki järjesti v. 2006-2007 ratakuilun muokkaamisesta opiskelijakilpailun. "Baana" avattiin v. 2012, ja se on ollut tehokäytössä alusta lähtien. Lähtökohtana on kuitenkin väliaikaisuus, sillä kuilun keskustan puoleinen osa on tarkoitus käyttää mahdollisen keskustatunnelin liityntärampeille.

Ratakuilun reitti on kuitenkin niin korvaamaton, että se tulisi jättää pysyväksi. Se tukisi myös keskustatunnelin keskeisintä motiivia, laajan kävelykeskustan luomista. Väliaikaisuus estää myös pysyvien tilojen rakentamisen raitin varrelle, jolloin lopputulos voi olla sosiaalisesti ongelmallinen. Keskustatunnelin rakentamiselle tulisikin etsiä ratkaisuja, jotka eivät estä koko ratakuilun käyttöä jalankululle. Ellei se onnistu, koko tunnelihankkeesta tulisi luopua ratakuilun reitin hyväksi.

Teksti päivitetty 2013

RATAKUILUN REITTI

Töölönlahden puisto ... Merisataman ranta

Kluuvi / Kamppi / Punavuori / Ullanlinna

31