Helsingin keskustassa on suhteellisen vähän aukioita keskieurooppalaisiin kaupunkeihin verrattuna. Helsingin aukiot ovat enimmäkseen suuria, jopa ylisuuria.

Viime vuosikymmenten aikana piristynyt helsinkiläinen kaupunkielämä erilaisine tapahtumineen tarvitsee kipeästi enemmän ja useamman kokoisia ulkotiloja toimilleen: koko keskustan haltuun ottavat festivaalit tarvitsevat esiintymistiloja; kaupunginosien vilkastunut paikalliskulttuuri kaipaa omaksi koettavia kaupunkitiloja; kahviloiden ja ravintoloiden ilahduttavasti lisääntyvät terassit ansaitsevat tilavampia ja aurinkoisempia paikkoja kuin kapeat jalkakäytävät.

Ulkona kahvittelun kausi on Helsingissä vain noin puolet vuodesta. Sitä suuremmalla syyllä kaudesta pitäisi ottaa kaikki ilo irti.

Uusia aukioita on Helsingin keskustassa piilevinä mahdollisuuksina. Useiden julkisten rakennusten passiiviset, aidatut edustat ja pihatilat voi muokata aktiivisiksi ja avoimiksi aukioiksi. Katuosuudet, joilla ei ole merkittävää liikenteellistä roolia eikä huoltoajoa, voi vähin keinoin muuttaa aukioiksi.

Toreista suurimmilla, Rautatientorilla ja Hakaniementorilla, kaupunkitilan luonnetta voi parantaa huomattavasti lisärakentamisella.

aukiot