31 uutta kaupunkitilaa ydinkeskustaan

Helsingin keskustan jatkuvasti vilkastuva katuelämä pystyy kehittymään vain tarjolla olevissa ulkotiloissa. Nykyisten aukioiden ja puistojen vähyys tulee ennen pitkää vastaan ja uusien tarve tulee polttavaksi.

Helsingin kantakaupunki ei ole "valmiiksi" rakennettu. Tämä kartoitus osoittaa 31 uutta julkista kaupunkitilaa, joita kehittämällä kaupungin ydinkeskustaa voidaan elävöittää merkittävästi.

Nämä kaupunkilaisten uudet olohuoneet ovat enimmäkseen piileviä ja ennalta arvaamattomia. Mukana on myös nykymuodossaan passiivisia, hylättyjä tai toisarvoisessa käytössä olevia kaupunkitiloja. Kaikki paikat ovat keskeisiä ja julkisia, kaupunkitiloina merkityksellisiä ja ulko-oleskeluun otollisia. Tilat ovat luonteeltaan aukioita, puistikoita, kävelykatuja, reittejä ja kujia. Ne synnyttävät samalla uusia mahdollisuuksia keskustan liiketiloille, ennen kaikkea kahviloille, ravintoloille ja niiden ulkoterasseille.

Tämä kartoitus tarjoaa keskustan kehittymiselle ehdotuksen, joka osoittaa uudet kaupunkitilat ja niiden käytön suuntaviivat. Mukana on julkisten alueiden lisäksi myös joitakin yksityisten kiinteistöjen piha-alueita.

Kartoituksen tekemistä on siivittänyt arki-idealismi, luottamus siihen, että kaupungin yleinen etu on samalla jokaisen kaupunkilaisen yksityinen etu, joka kumoaa nurkkakuntaisen reviiriajattelun ja ruokkii poliittista kulttuuritahtoa.

Juha Ilonen, arkkitehti

OLOHUONE HELSINKI