../neljashelsinki/Neljas_Helsinki.html

JUHA ILONEN

arkkitehti SAFA, taiteilijaprofessori


Arkkitehtitoimisto Juha Ilonen

puhelin         040-5140099

sähköposti    juha.ilonen(a)welho.com


ARKKITEHTUURI  •  TYÖT

NELJÄS HELSINKI

luonnoksia keskustan tiivistämiseksi

KOLMAS HELSINKI

kerroksia arjen arkkitehtuurissa

TOINEN HELSINKI

kortteleiden kääntöpuolen arkkitehtuuri

OLOHUONE HELSINKI

31 uutta kaupunkitilaa ydinkeskustaan

etusivu.html
OLOHUONE HELSINKIetusivu.html
NELJÄS HELSINKI – Luonnoksia keskustan tiivistämiseksi >../neljashelsinki/Neljas_Helsinki.html
KATAJANOKAN POHJOISPROMENADI../neljashelsinki/Kat_promenadi_taustaa.html
BRAHEN AUKIOT../neljashelsinki/Brahe_taustaa.html